מה חדש..

⚠️משרד הבריאות והמשרד להגנת הסביבה מדווחים על תוצאות חריגות בדיגומים שבוצעו לבחינת מצב הזיהום בנחלים אחדים בצפון הארץ, ומודיעים למטיילים כי הכניסה לנחלים אלה עלולה להיות מסוכנת: 🔹שניר (חצבאני): ממורד התחנה ההידרואלקטרית (סמוך לגשר מעיין ברוך) ועד למפגש עם הירדן 🔹ירדן: מגשר יוסף עד הכניסה לכנרת 🔹ג'ילבון: מפל דבורה 🔹יהודייה: מפל יהודיה 🔹יהודייה: זאכי עד הכניסה לכנרת 🔹אל-על: מפל שחור 🔹מג'רסה עד הכניסה לכנרת 🔹משושים: בריכת המשושים 🔹צלמון: בריכת החרוב וטחנת הקמח פרט לנחל ג'ילבון, שבו נצפה בקר בעת הדיגום, המשרד להגנת הסביבה לא מצא מקור זיהום ידוע ביתר הנחלים. הדיגום לאיכות המים במספר נחלים בצפון מתבצע מדגמית אחת לשבועיים, באמצעות פקחי רשות הטבע והגנים. אנחנו ממשיכים בדיגום ובמעקב, ונעדכן בהמשך ככל שיידרש.